Hem Specialstål Smide Slipad rundstång Gjutgods Transmission Kontakt
Staalgjutgods.JPG

Ämnesrör - Hylsor

Gjutjärnsrör, Segjärnsrör

Grova rör i gjutjärn, Grova rör i Segjärn

Hylsor i Gjutjärn, Hylsor i Segjärn, Segjärn.

SS 2368 - 253 MA

Värmebeständigt Högtemperaturstål.

Används bl.a. till: Ugnar, ugnsdelar, hällar, brännkammare, dysor till gas-eller oljeeldade ugnar, komponenter till avgassystem m. fl.

Problem med slitage?

Problem med slitage vid höga temperaturer? Använd då Stellite!

Vi är en betydande leverantör av stålgjutgods och har levererat stålgjutgods till den svenska marknaden i över 30 år. Genom lång erfarenhet i gjuteribranchen och ett nära samarbete med våra levererande gjuterier kan vi hjälpa våra kunder att hitta den bästa lösningen när det gäller gjutmetod, material och konstruktion.

Stålgjutgods Staalgjutgods-2.jpg

Staalgjutgods.jpg

Handformat stålgjutgods

Handformning använder man när man tillverkar enstaka gjutstycken eller gjutstycken i små serier. Gäller det ett stort gjutgods, t ex ett maskin-stativ, använder man uteslutande handformning. Vid handformning i sandform använder man en modell, beroende av seriestorlek, tillverkad av frigolit, trä, plast, eller metall.

Vi levererar handformat stålgjutgods i vikter upp till 8 Ton. Här är ett urval av de kvaliteter som vi kan leverera i stålgjutgods;

Seghärdningsstål

Seghärdningsstål används där kraven på hög hållfasthet och låg vikt är höga. Används i konstruktioner där de allmänna konstruktionsstålen eller maskinstålen inte uppfyller kraven på hållfasthet och seghet.

Här nedan ser du några exempel på seghärdningsstål som vi levererar (klicka på texten för mer info);

SS 2225/25CrMo4/25CrMoS4

Det svetsbara seghärdningsstålet SS 2225/25CrMo4/25CrMoS4 har ett brett användningsområde. Eftersom SS 2225/25CrMo4/25CrMoS4 är svetsbart har industrier som arbetar med kontinuerlig drift, t.ex. stålverk, pappersbruk, gruvor, metallverk och företag inom offshore stor användning av

SS 2225/25CrMo4/25CrMoS4.

SS 2541/34CrNiMo6/34CrNiMoS6

SS 2541/34CrNiMo6/34CrNiMoS6 används i detaljer med medelhöga hållfasthetsfodringar. Bl.a. axlar, bultar, kolvstänger, verktygshållare och kugghjul.

SS 2244/42CrMo4/42CrMoS4

SS 2244/42CrMo4/42CrMoS4 används som axelmaterial samt i andra klena och medelgrova maskindelar (t.ex vevstakar, axlar, kugghjul och kantbockningsverktyg) där påkänningarna kan bli höga. Används även för detaljer till oljeborrutrustning. Ej lämpligt för svetsning utan förvärmning.

Rostfritt och syrafasta stål

Den viktigaste egenskapen hos rostfria stål är korrosionsmotståndet. Genom att tillsätta olika legeringsämnen förutom krom kan man även förbättra hållfasthet, svetsbarhet och andra egenskaper. Mängden legeringsmetaller vägs alltid mot pris. En låglegerad stålkvalitet korroderar snabbt, en höglegerad blir korrosionsbeständig men kostar betydligt mer.

Här nedan ser du några exempel på rostfritt syrafast stål som vi levererar (klicka på texten för mer info);

SS 2387/EN 1.4418/S165M

SS 2387/EN1.4418/S165M ​är ett rostfritt syrafast stål med mycket höga mekaniska hållfasthetsvärden. SS 2387/EN 1.4418/S165M är svetsbart och typiska användningsområden är axlar, bultar, propelleraxlar, slitringar, slitskenor, vattenturbiner och utrustning för vattenkraftverk.

SS 2377/SAF 2205/Duplex

SS 2377/SAF 2205/Duplex är lämpligt för användning i miljöer innehållande såväl klorider som svavelväte. Vidare vid utvinning av olja och gas ur sura källor samt i kloridhaltigt eller bräckt vatten. Det är även lämpligt för användning i utspädda svavelsyralösningar och i organiska syror. Genom sin höga hårdhet är

SS 2377/SAF 2205/Duplex utmärkt där hög slitstyrka önskas t.ex. vid risk för kavitation och erosion.

SS 2378/254 SMO/UNS S31254

SS 2378/254 SMO/UNS S31254 används inom bl.a. kemisk och celluosaindustri och raffinaderier vid mycket svåra korrisionsförhållanden. Andra typiska användningsändamål är värmeväxlare och kylrör i t.e.x havsvatten. Även i stillastående förhållanden så som komponenter i bl.a. valsar, hylsor och filter i cellulosablekerier. Detaljer i gasreningssystem samt kemiska fabriker.

SS 2378/254 SMO/UNS S31254 är även överlägset de vanligast förekommande syrafasta stålen när det gäller allmän korrosionsbeständighet speciellt i syror.

17-4 PH/AISI 630/1.4542

17-4 PH/AISI 630/1.4542 är ett av marknadens mest intressanta syrafasta stål på grund av exceptionellt höga mekaniska egenskaper och mycket goda korrosions-egenskaper. Stål 17-4 PH/AISI 630/1.4542 är dessutom svetsbart och har god bearbetbarhet.

SS 2324/1.4460/AISI 329

SS 2324/1.4460/AISI 329 används i pumpar, pumphus, ventilhus mm inom kemisk celluosaindustri samt i fartyg. Särskilt lämpligt när hög sträckgräns krävs. Relativt  okänsligt mot korngränsfrätning. Resistent mot salpetersyra och lut samt mot de flesta salter och organiska syror även i höga koncentrationer.

SS 2343/1.4436/AISI 316

SS 2343/1.4436/AISI 316 används inom kemisk, livsmedels-,byggnads-, läkemedels, cellulosa-, och blekeriindustri, speciellt vid sura, kloridhaltiga lösningar, i vissa fall vid förhöjd temperatur. Behållare och tryckkärl. Betydligt mindre känligt mot punktfrätning än icke Mo-legerade stål, används därför ofta till marina ändamål.

SS 2333/1.4301/AISI 304

SS 2333/1.4301/AISI 304 använd inom livsmedels-, byggnads-, kemisk och celluosaindustri. Behållare och tryckkärl. Resistent mot salpetersyra, citronsyra, fosforsyra, vinsyra, ättiksyra, natriumhydroxid m, även i relativt höga koncentrationer och i vissa fall vid förhöjd temperatur. Mindre resistent mot saltsyra och svavelsyra. Relativt känsligt mot punktfrätning.

SS 2353/1.4435/AISI 316L

Som SS 2343, speciellt vid höga krav på resistens mot korngränsfrätning.

SS 2328/SAF 2507 Super Duplex

SS 2328/SAF 2507 har hög sträckgräns och är särskilt lämpat för marina förhållanden t.ex. för rörledningar och värmeväxlare inom off-shore industrin. I alla avseenden högre korrisionsresistens än övriga ferrit-austenitiska stål (SS 2324, 2327 och 2377).

SS 2361/1.4845

Används till ugnsdelar, såsom mufflar, glödghuvar, deglar, rullbanor, stag och byglar. I emaljverk och vid glastillverkning. God hållfasthet vid hög temperatur.

Värmebeständigt högtemperatur stål

253 MA/SS 2368/1.4835

Den relativt nya kvaliteten 253 MA/SS 2368/1.4835 har rönt stort intresse och efterfrågan har ökat kraftigt de senaste åren eftersom användningsområdena är många. 253 MA/SS 2368/1.4835 har mycket gott oxidationsmotstånd med en skalnings-temperatur vid 1150 grader. 253 MA/SS 2368/1.4835 har goda egenskaper i oxiderande och sulfiderande eller oxiderande och karburiserande miljöer. 253 MA/SS 2368/1.4835 har god formbeständighet vid höga temperaturer p.g.a goda krypegenskaper. 253 MA/SS 2368/1.4835 har mycket goda mekaniska egenskaper, har god svetsbarhet och goda formnings-egenskaper. 253 MA/SS 2368/1.4835 har gott slitagemotsånd jämfört med många andra högtemperaturstål.

 

Bland användningsområderna kan nämnas: Ugnar, ugnsdelar, hällar, brännkammare, dysor till gas- eller oljeeldade ugnar, komponenter till avgassystem m.m.

Kolstål

SS 1672/Ck 45

Maskindelar utsatta för högre belastning eller starkare förslitning.

SS 2172/St 52-3 N

För svetsade konstruktioner med moderata belastningar.

Stålnytt

2020 -08-31 Komplett Härdverkstad

 

2019-04-03 Över 40 år med stål!

Från den minsta till den största. Läs mer här!

 

2019-02-24 Aluminium smiden

 

2019-01-16  Specialstål  -  Smide  - Gjutgods  -  Stellite  - 17 4 ph   -  Syrafast ! Läs mer här