Hem Specialstål Smide Slipad rundstång Gjutgods Transmission Kontakt
Skalformat-gjutgods.JPG

Ämnesrör - Hylsor

Gjutjärnsrör, Segjärnsrör

Grova rör i gjutjärn, Grova rör i Segjärn

Hylsor i Gjutjärn, Hylsor i Segjärn, Segjärn.

SS 2368 - 253 MA

Värmebeständigt Högtemperaturstål.

Används bl.a. till: Ugnar, ugnsdelar, hällar, brännkammare, dysor till gas-eller oljeeldade ugnar, komponenter till avgassystem m. fl.

Problem med slitage?

Problem med slitage vid höga temperaturer? Använd då Stellite!

Sedan 1975 har vi ett nära samarbete med Skalformningsgjuteriet Frekhaug Stal A/S strax utanför Bergen i Norge. Från Frekhaug levererar vi skalformat värmebeständigt, rostfritt och syrafast stålgjutgods i vikter upp till ca 50 kg.

Skalformat-gjutgods-1.jpgSkalformat-gjutgods.jpg

Gjuta rostfritt och syrafast genom skalformning

Vid skalformning erhålles detaljer med mycket snäva toleranser (normalt GTA 15) och fina ytor, vilket gör att de är lämpliga att bearbetas i NC-maskiner. Genom att arbetsmånen är mindre, erhålles lägre stycke-vikter, vilket innebär viktbesparing samt lägre bearbetnings-kostnad.

SS-2377-Duplex.jpg

Här är ett urval av de kvaliter som vi kan leverera i Skalformat gjutgods:

SS 2324/1.4460/AISI 329

Används i pumpar, pumphus, ventilhus mm inom kemisk celluosaindustri samt i fartyg. Särskilt lämpligt när hög sträckgräns krävs. Relativt  okänsligt mot korngränsfrätning. Resistent mot salpetersyra och lut samt mot de flesta salter och organiska syror även i höga koncentrationer.

SS 2343/1.4436/AISI 316

Används inom kemisk, livsmedels-,byggnads-, läkemedels, cellulosa-, och blekeriindustri, speciellt vid sura, kloridhaltiga lösningar, i vissa fall vid förhöjd temperatur. Behållare och tryckkärl. Betydligt mindre känligt mot punktfrätning än icke Mo-legerade stål, används därför ofta till marina ändamål.

SS 2333/1.4301/AISI 304

Använd inom livsmedels-, byggnads-, kemisk och celluosaindustri. Behållare och tryckkärl. Resistent mot salpetersyra, citronsyra, fosforsyra, vinsyra, ättiksyra, natriumhydroxid m, även i relativt höga koncentrationer och i vissa fall vid förhöjd temperatur. Mindre resistent mot saltsyra och svavelsyra. Relativt känsligt mot punktfrätning.

SS 2353/1.4435/AISI 316L

Som SS 2343, speciellt vid höga krav på resistens mot korngränsfrätning.

SS 2378/254 SMO/UNS 31254

Används inom bl.a. kemisk och celluosaindustri och raffinaderier vid mycket svåra korrisionsförhållanden. Andra typiska användningsändamål är värmeväxlare och kylrör i t.e.x havsvatten. Även i stillastående förhållanden så som komponenter i bl.a. valsar, hylsor och filter i cellulosablekerier. Detaljer i gasreningssystem samt kemiska fabriker. SS 2378 är även överlägset de vanligast förekommande syrafasta stålen när det gäller allmän korrosionsbeständighet speciellt i syror.

SS 2377/SAF 2205/Duplex

SS 2377/SAF 2205/Duplex är lämpligt för användning i miljöer innehållande såväl klorider som svavelväte. Vidare vid utvinning av olja och gas ur sura källor samt i kloridhaltigt eller bräckt vatten. Det är även lämpligt för användning i utspädda svavelsyralösningar och i organiska syror. Genom sin höga hårdhet är SS 2377 utmärkt där hög slitstyrka önskas t.ex. vid risk för kavitation och erosion.

SS 2328/SAF 2507/Super Duplex

SS 2328/SAF 2507/Super Duplex har hög sträckgräns och är särskilt lämpat för marina förhållanden t.ex. för rörledningar och värmeväxlare inom off-shore industrin. I alla avseenden högre korrisionsresistens än övriga ferrit-austenitiska stål (SS 2324, 2327 och 2377).

SS 2387/1.4418/S165M

SS 2387/1.4418/S165M är ett rostfritt syrafast stål med mycket höga mekaniska hållfasthetsvärden. SS 2387/1.4418/S165M är svetsbart och typiska användningsområden är axlar, bultar, propelleraxlar, slitringar, slitskenor, vattenturbiner och utrustning för vattenkraftverk.

SS 2361/1.4845

Används till ugnsdelar, såsom mufflar, glödghuvar, deglar, rullbanor, stag och byglar. I emaljverk och vid glastillverkning. God hållfasthet vid hög temperatur.

253 MA/SS 2368/1.4835

Används i ugnar, ugnsdelar, hällar, brännkammare, dysor till gas- eller oljeeldade ugnar, komponenter till avgassystem m.m. 253 MA/SS 2368/1.4835 har mycket gott oxidations-motstånd med en skalningstemperatur vid 1150 grader. Har goda egenskaper i oxiderande och sulfiderande eller oxiderande och karburiserande miljöer. Har god formbeständighet vid höga temperaturer p.g.a goda krypegenskaper. Har mycket goda mekaniska egenskaper. 253 MA/SS 2368/1.4835 har god svetsbarhet.

Stålnytt

2020 -08-31 Komplett Härdverkstad

 

2019-04-03 Över 40 år med stål!

Från den minsta till den största. Läs mer här!

 

2019-02-24 Aluminium smiden

 

2019-01-16  Specialstål  -  Smide  - Gjutgods  -  Stellite  - 17 4 ph   -  Syrafast ! Läs mer här